Edellinen sivu

Digitaaliset finanssialan palvelut

Ajankohtaista tietoa digitalisaation tarjoamista tulevaisuuden hyödyistä finanssialalle

Digitaaliset finanssialan palvelut -seminaari antaa laaja-alaista näkymää finanssialan digitalisaatioon liittyviin toimiin, joista esimerkkinä sähköinen asunto-osakerekisteri. Sähköisen asunto-osakerekisterin finanssialalle tuomien hyötyjen lisäksi seminaarissa kuulet alustatalouden tuomista mahdollisuuksista finanssialalle.

Seminaarin aamupäivässä syvennytään digitalisaation tuomiin vaikutuksiin koko finanssisektorille. Iltapäivässä pureudutaan yksityiskohtaisesti, valintasi mukaan, digitalisaation vaikutuksiin joko vakuutus- tai rahoitusalalla.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.finva.fi/digipalvelut

Ota yhteyttä

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialalla tuote- ja palvelu sekä liiketoiminnan tai liiketoimintakonseptien kehitystehtävissä työskenteleville henkilöille.

Seminaarista hyötyvät myös finanssialaa palvelevien toimijoiden konsultit ja asiantuntijat, jotka työskentelevät tiiviisti finanssialan tuote- tai konseptikehityksen parissa.

Sisältö

Digitaaliset finanssialan palvelut seminaari sisältää tietoa datan määrän kasvusta ja vaikutuksista finanssialalla. Tulevaisuuden ekosysteemien rakentamisessa finanssialan ja viranomaisten vuoropuhelu on tärkeää ja seminaarissa pääset kuulemaan miten finanssialan yritysten ja viranomaisten vuoropuhelu jatkossa helpottuu. Lisäksi käsitellään asunto-osakerekisterin tuomia hyötyjä finanssialalle ja asiakkaiden odotuksia tulevaisuuden digitaaliselle pankille.

Seminaarissa annetaan työkaluja finanssialan konseptikehitykseen ja luomaan näkymää tulevaisuuden finanssialan palveluiden rakentamiselle.

Ohjelma

8.45 Aamupala
9.00

Finanssitoimija Suomessa 2020-luvulla

  • Datan määrän kasvu ja vaikutukset liiketoimintaan
10.00

Asunto-osakerekisterin hyödyt finanssialalle

  • Sisältö ja vaikutukset vakuutus- ja pankkisektorille
10.30 Tauko
10.40

Alustatalouden tanssiinkutsu

  • Alustatalous finanssialalla
  • APItalisteja ja huomisen finanssipalvelua
11.30

Data, MyData ja yhteiskunta

  • Tiedon semanttisen yhteentoimivuuden kansallinen hallintamalli
  • Miten finanssialan yritysten kanssakäyminen viranomaisten kanssa helpottuu?
12.15 Lounas
 

Vakuutusalan digitaaliset palvelut

Rahoitusalan digitaaliset palvelut
13.15 Älyliikenteen ekosysteemit

Digitaalitaalinen pankki 2.0

  • Asiakkaiden odotukset tulevaisuuden pankeille
14.15 Tauko  
14.30 Terveydenhuollon ekosysteemit ja vakuutusala

Keskittymisestä ekosysteemeihin

  • Mitä toimintoja perinteisen palvelutuotannon lisäksi?
16.00 Seminaari päättyy  

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta