Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Digin uudet mahdollisuudet ja tehokkuudet

Ymmärrä finanssialan muutosajurit ja ota käyttöön digin tuomat uudet mahdollisuudet ja tehokkuudet

Uudistuvat finanssialan toiminnot tarvitsevat tuekseen uusia lähestymiskulmia. Finanssialan kasvua ja asiakasodotuksia viitoittavat myös muiden toimialojen kehittyvät käytännöt ja uudet digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Muuttuva maailma ja toimintaympäristön muutokset sekä asiakaskäyttäytymisen muutos vaatii uudenlaista ajattelua ja mm. automaatiosta haetaan tukea liiketoiminnan tehostamiseen.

Uudistuvat toiminnot tarvitsevat tuekseen uusia lähestymiskulmia. Alan kasvua ja asiakasodotuksia viitoittavat myös muiden toimialojen kehittyvät käytännöt ja uudet digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Digitalisaation hyödyt finanssialalla -päivä tarjoaa ajantasaista tietoa digitalisaation mahdollisuuksista finanssialalle ja tarjoaa vaihtoehtoja ymmärtää eri liiketoiminnan mallien soveltuvuutta finanssibisnekseen.

Päivän aikana saat konkreettisia työvälineitä, joilla edistät arjen kehittämistyötä ja teet verkostojesi kanssa uutta liiketoimintaa jatkuvassa muutoksessa. Opit myös, miten tehostat nykyisiä toimintatatapojasi ja mikä on sen merkitys liiketoiminnan rakentamiselle.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialalla toimiville johtajille sekä asiantuntijoille, kuten tuote- ja palvelukehityksen ja liiketoimintojen asiantuntijoille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää näkemystään digitalisaation mahdollisuuksista finanssialalla ja ymmärtää sen mahdollisuuksia omassa organisaatiossa ja toiminnassa.

Sisältö

Päivässä paneudutaan robotiikan ja älykkään automaation mahdollisuuksiin ja hyödyntämiseen ja ihmisen rooliin koneen rinnalla. Tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa organisaatiolle lisäarvoa. Lisäksi päivässä käydään läpi ekosysteemejä ja alustatalouden hyötyjä liiketoiminnan kehittämisessä finanssialalla ja opitaan myös ymmärtämään ihmisen ja koneen yhteistyötä.

Lähipäivät ovat vuorovaikutteisia päiviä, joissa tiede kohtaa käytännön. Opitun avulla kehität uusia ja tehostat jo olemassa olevia finanssialan tuotteita ja palveluita. Luentojen lisäksi pääset verkostoitumaan alan kollegoiden kanssa.

Opinnot koostuvat ennakkovalmistautumisesta ja lähiopetuksesta.

Päivän aikana käsitellään seuraavia aiheita:

 • Toimintaympäristön muutos ja digitalisaation trendit
 • Robotiikka ja älykäs automaatio liiketoimintaa tehostamassa
 • Uudet työskentelymuodot
 • Uudet liiketoimintamallit ja tehokkaammat prosessit
 • Ekosysteemit ja alustatalouden hyödyt finanssialalla
 • Tulevaisuuden ennakointi: ihmisen ja koneen yhteistyömahdollisuudet 

Ohjelma

8.45

Aamiainen

9.00

Toimintaympäristön muutos ja digitalisaation trendit

 • Digitalisaation isot linjat 
 • Jatkuva muutos ja sen vaikutus eri toimialoilla 
 • Esimerkkejä 

Robotiikka ja älykäs automaatio liiketoimintaa tehostamassa 

 • Esimerkkejä
 • Keskustelua

Mikko Heiskala

11.00

Lounas

12.00

Uudet liiketoimintamallit ja tehokkaammat prosessit

 • Alustatalous, ketterä organisaatio
 • Merkityksen rakentaminen (isot tarinat)

Ville Eloranta

13.15

Kahvitauko

13.30

Uudet liiketoimintamallit ja tehokkaammat prosessit jatkuu

 • Uudet työskentelymuodot

Uudet työskentelymuodot, valinnat

 • Ekosysteemit ja alustatalouden hyödyt finanssialalla

Ville Eloranta

14.15

Tulevaisuuden ennakointi: ihmisen ja koneen yhteistyömahdollisuudet

Katri Saarikivi

16.15

Päivä päättyy


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Mikko Heiskala

Mikko Heiskala on tohtorikoulutettava Aalto yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Tuotantotalouden laitoksella.

Hänen tutkimusintressinsä ovat tuotantotalouden ja tietotekniikan leikkauspisteissä ja kattavat tuotealustat, modulaariset ratkaisut, digitaaliset palvelut ja alustatalouden. Heiskala opettaa maisteriopiskelijoita useilla kursseilla, joiden aiheina ovat mm. palvelu- ja digitaalinen liiketoiminta, digitalisaatio, alustatalous ja erityisesti digitaaliset alustat. Hänen syksyisin tietotekniikan laitoksella opettamansa kurssi digitalisaatiosta ja alustaloudesta sai 2019 opiskelijoilta kokonaisarvioksi 4.6 (1-5), suositteluhalukkuudeksi 9.4 (0-10) ja NPS:ksi 89 (Net Promoter Score, -100/100).

Ville Eloranta

Dr. Ville Eloranta is an expert in business model innovation (ecosystem-level and platform business models) and design management (connecting design paradigms to management practice). Especially interested in using decentralized ledger technologies (DLTs) in decentralizing ecosystem governance.

Ville is working in Aalto University, School of Business, and teaches future transdisciplinary professionals in International Design Business Management program. Ville is also involved in the development of Network University FItech (a transformative education endeavor of 7 biggest Finnish universities, Technology Industries of Finland, and TEK).

Ville's research topics are related to business models and governance models of decentralized business ecosystems.

Before joining academia, Ville worked nearly 20 years as a service designer and programmer, and design agency entrepreneur, solving digitalization challenges especially for big b2b customers. 

Katri Saarikivi

Katri Saarikivi on kognitiivisen neurotieteen tutkija ja NEMO-tutkimusryhmän vetäjä Helsingin yliopistolla.

Hän on tutkinut muun muassa empatiaa ja vuorovaikutusta erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Saarikivi on käynyt puhumassa johtoryhmissä ja soveltanut aivotutkimuksen tuloksia työorganisaatioiden toimintaan.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta