Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Datan ja teknologian sääntely osana riskienhallintaa

Syvenny datan, teknologian ja turvallisuuden tulevaisuuden vaateisiin

Voimakas digitaalinen kehitys ja lisääntyvä datan määrä tarjoavat yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia ja ovatkin jo osa finanssialan yritysten arkipäivää. Samaan aikaan ne kuitenkin haastavat yritysten turvallisuutta ja riskienhallintakyvykkyyttä. Ne luovat uudenlaisia riskejä ja haavoittuvuuksia, joiden vaikutukset näkyvät kaikilla organisaation tasoilla. Yrityksiltä vaaditaankin syvällistä osaamista niin teknologioiden, sääntelyn kuin riskienhallinnankin näkökulmasta.

Datan ja teknologian sääntely osana riskienhallintaa -seminaarissa syvennytään datan, teknologian ja turvallisuuden tulevaisuuteen finanssialalla sekä sääntelyn rooliin tässä kokonaisuudessa. Seminaarissa tarkastellaan teemaa kyberturvallisuuden, henkilötietojen käsittelyn sekä ulkoistamiskysymysten kautta. Seminaarissa pohditaan myös regulaation näkökulmia suhteessa turvallisuus- ja teknologiatulevaisuuteen.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari soveltuu henkilöille, joiden tulee ymmärtää työssään finanssialan datalähtöistä toimintaympäristöä turvallisuus-, riskienhallinta- ja regulaationäkökulmasta.

Seminaari sopii etenkin riskienhallinnan, compliancen ja lakiasioiden parissa toimiville asiantuntijoille ja johtajille. Lisäksi päivästä hyötyvät finanssialan liiketoiminnan asiantuntijat ja johtajat, jotka vastaavat esimerkiksi teknologiaan tai tietojärjestelmiin liittyvistä projekteista ja kehityksestä.

Sisältö

Seminaarissa keskustellaan teknologian mahdollisuuksista ja uhkakuvista finanssialalla sekä kyberturvallisuuteen ja digitaliseen etiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Puheenvuoroissa syvennytään etenkin henkilötietojen käsittelyyn sekä ulkoistamiskysymyksiin pilvipalvelujen tarjoajille. Teemoja käsitellään regulaation sekä sen käytännön soveltamisen näkökulmista.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

Teknologia, turvallisuus ja tulevaisuus

 • Kyberturvallisuuden tulevaisuus
 • Teknologian uhat ja riskit finanssialalla
 • Digitaalinen etiikka ja vastuullisuus

Jarno Limnéll, Professor of Practice, Aalto-yliopisto

10.30

Tauko

10.45

GDPR ja ePrivacy

 • GDPR:n ajankohtaisaiheet ja regulaatiomuutokset
 • Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus ja keskeiset muutokset
 • Mitä voimme oppia GDPR:n noudattamatta jättämisen tapauksista?

Aino-Kaisu Renko, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Pro Juridica Oy

12.00

Lounastauko

13.00

Ulkoistaminen pilvipalvelujen tarjoajille

 • Sääntelyn tuomat velvoitteet
 • Riskien tunnistaminen ja monitorointi
 • Sopimusten keskeinen sisältö
 • Vastuukysymykset

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

14.10

Tauko

14.40

Datatalous – uhka vai mahdollisuus?

 • Arvonluontia ja kilpailuetua
 • Riskit oikein hallittuna

Jyrki Suokas, Senior Advisor, Taival Advisory Oy & Lassi Väisänen, toiminnanjohtaja, Suomen Riskienhallinta yhdistys ry

15.50–16.00

Seminaarin päätös


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta