Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Compliance finanssialalla – riskienhallinnan tehokas onnistuminen

Syvennä riskienhallintaosaamistasi ja mahdollista onnistunut compliance

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa compliance-osaamista sekä luoda kattava ymmärrys riskienhallinnan kokonaisympäristön vaikutuksista.

Koulutus koostuu kahdesta osasta. Etukäteen suoritettava verkkokurssi antaa kattavan perehdytyksen riskienhallinnan käsitteisiin sekä riskilajeihin. Seminaaripäivässä syvennytään onnistuneeseen compliance-työhön ja sen haasteisiin osana riskienhallinnan kokonaisuutta.

Koulutuksen jälkeen ymmärrät kokonaisvaltaisen riskienhallinta-ajattelun merkityksen osana onnistunutta compliancea, osaat tunnistaa väärinkäytösriskejä, hallitset oikein toimimisen kulttuurin merkityksen, saat kattavan käsityksen finanssialan sääntelykehikosta sekä vahvistat käytännön esimerkkien avulla compliance-työn tehokkuutta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Koulutus on suunnattu erityisesti finanssialan compliancen, sisäisen valvonnan sekä tarkastuksen toimintojen johtajille ja asiantuntijoille. Koulutuskokonaisuus soveltuu myös liiketoiminnan johdolle, päälliköille ja asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää tietonsa finanssialan compliance-toiminnoille keskeisistä teemoista.

Päivästä hyötyvät myös finanssialan ulkopuolella toimivat asiantuntijat ja johtajat, jotka tarvitsevat työssään ymmärrystä riskienhallinnasta ja compliancesta sekä esimerkiksi konsultti- ja IT-talot, jotka työskentelevät finanssialan asiakkuuksien parissa.

Sisältö

Verkkokurssi

Yritykset ja riskienhallintaverkkokurssi perehdyttää yritystoiminnan eri riskilajeihin sekä hallintakeinoihin. Verkkokurssissa perehdyt riskienhallinnan keskeisiin käsitteisiin sekä eri riskiluokkiin (strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit). Verkkokurssi sisältää myös Force majeure ja liikavaikeus (hardship) -tilanteiden riskienhallinnan aiheet. Verkkokurssin kesto on noin 45 minuuttia ja sen voi suorittaa vapaasti ennen seminaaria aikavälillä 12.11.26.11.2020.

Seminaari

Seminaaripäivän aikana syvennytään riskienhallinnan ja compliancen teemoihin monipuolisten käytännön kokemusten ja esimerkkien kautta. Saat kattavan kuvan compliance-toiminnon järjestämisestä, alan regulaatiokehikosta, väärinkäytöksistä ja oikeintoimimesta sekä onnistuneen compliancen vaatimasta ajatustavasta.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

 

Riskienhallinnan kokonaisuus – miten yritysten tulisi varautua, oppia ja muuttaa toimintaa onnistuakseen?

 • Riskienhallinnan kokonaiskuva ja tavoitteet
 • Onnistuneen compliancen ajatusmaailma

Petri Suni, Managing Director, Petri Suni Consulting Oy

10.10

Tauko

10.20

Laajempi näkökulma compliance riskien hallintaan: oikein toimimisen kulttuuri

 • Eettiset ja compliance-riskit
 • Väärinkäytösriskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta (korrputio, whistleblowing, code of conduct)
 • Eettisen organisaatiokulttuurin rakennusainekset ja käytänteet

Niina Ratsula, Ethics & Compliance Advisor, Code of Conduct Company Oy

11.30

Tauko

12.30

Finanssialan sääntelykehikon kokonaisuus

 • Ajankohtaisia teemoja finanssialan kotimaisessa ja EU-sääntelystä: Pääomamarkkinat hallitusohjelmassa ja uuden komission toimintasuunnitelmassa
  • Rahastot, rahoitusmarkkinat ja verotus – ajankohtaiskatsaus
  • Yrittäjyys ja omistajapolitiikka
  • Vakaus, EMU, kestävä rahoitus, Fintech ja kansainvälinen epävarmuus
 • Keskustelua compliancen roolista ja sääntelyn vaikutuksien seuraamisesta sekä arvioimisesta

Ilkka Harju, Lainsäädäntöneuvos, Valtiovarainministeriö

13.45

Tauko

14.15

Compliance käytännössä – onnistuneen compliancen rakentaminen

 • Compliance yrityksen strategian tukijana
 • Compliance vaatimukset
 • Mitä compliance työ on? - Käytännön esimerkkejä ja haasteita
 • Onnistuneen compliance-ohjelman kulmakivet: organisointi, resursointi, raportointi, onnistumisen arviointi
 • Työkalut, ohjelmat ja raportointi – työvälineet tukemassa toimintaa

Nora Ilmoni, Head of Banking Compliance, Head of Compliance Finland, Senior Vice President, Danske Bank

15.45-16.00

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta