Edellinen sivu

Banktjänster och finansiell rådgivning

Aktuell information gällande teman som påverkar bankverksamhet samt -kundservice

Uppdatera din kännedom i hur bankverksamheten har utvecklats.

Seminariet ger en omfattande helhetsbild över bankverksamheten samt branschens brytning. Seminariet fördjupar sig även i effekterna av finansieringsverksamhetens digitalisering. Under seminariet kommer du att ta del i hur bankverksamheten har påverkats av reglering samt aktuell information om beskattning av investeringsprodukter.

Seminariet Banktjänster och finansiell rådgivning förstärker inblicken i bankverksamheten.

Anmäl  Fråga mer

Aloitus

12.3.2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.finva.fi

Ota yhteyttä

För vem?

Seminariet riktar sig till bankledningen och experter inom området som behöver en övergripande syn på verksamheten och dess utveckling. 

Innehåll

Förutom digitalisering inom finansieringsverksamheten, lagstiftningsreformer samt beskattning av investeringsprodukter, behandlas under seminariet även aktuella aspekter gällande social trygghet som till exempel egendomens inverkan.

Program

9.00

En översikt över finanssektorn

  • Effekterna av finanssektorns digitalisering    
10.00 Paus
10.15

Tidigare reformer inom banksektorn

  • Solvens- och likviditetsreglering
11.15 Lunch

12.15

Skattebehandling av olika typer av investeringar

  • Framtida förändringsbehov för beskatt-ning av investeringsprodukter
  • Internationella investeringsfonder
  • Sparkonton
  • Private equity-fonder med aktiebolag    
13.40 Paus
14.00 Skattebehandling av olika typer av investeringar (fortsätter)
15.00 Financiell rådgivning och det finska so-cialskyddets olika delområden    
16.00 Avslutning

Kostnad och anmälning

Aloitusajankohta