Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Asiakkaiden tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tiedonantovelvollisuus finanssialalla

Vahvista asiantuntijuuttasi asiakkaiden yhdenvertaisessa kohtelussa

EU- ja kansallisella lainsäädännöllä on yhtenäistetty finanssialan tarjontaa koskevia säännöksiä jakelukanavasta riippumatta. Lainsäädännöllä pyritään takaamaan ennalta sovittu vähimmäissääntelyn taso kuluttaja-asiakkaille. Toisaalta säädökset koskevat myös finanssialan palveluiden tarjoamista yrityksille. Lainsäädännön yhtenä tarkoituksena on asiakkaan suojeleminen ja finanssialan toiminnan yhdenmukaisuuden varmistaminen. Lainsäädännön myötä myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien merkitys korostuu entistä enemmän finanssialan toiminnassa.  

Seminaarissa käydään läpi finanssipalveluiden sopimusten tekoa sekä lainsäädännön sisältöä ja vaatimuksia käytännön näkökulmasta. Seminaarin jälkeen ymmärrät kattavasti finanssialan eri asiakaspalvelutilanteita ja pystyt luomaan mallin tasalaatuisten asiakastilanteiden hoitamiseksi sekä saat case-esimerkkien kautta varmuutta haastaviin asiakaspalvelutilanteisiin.

Seminaariin sisältyy IDD, Tasa-arvolaki ja muuta ajankohtaista vakuutusalalla -webinaari, joka on katsottavissa ennakkoon täältä itselle sopivaan aikaan. Webinaarissa käsiteltävät aiheet antavat hyvän pohjan ennakkopohdinnalle ennen varsinaista seminaaria ja näitä aiheita käsitellään syvemmin seminaarissa kysymys-vastausklinikan avulla. Tavoitteena on, että seminaarin sisältö palvelee mahdollisimman hyvin osallistujia ja siitä on konkreettista apua asiakaskohtaamisissa.  

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari soveltuu työtehtävistä tai toimenkuvasta riippumatta kaikille finanssialalla pankeissa, rahoitusyhtiöissä, vakuutusyhtiössä ja vakuutusmeklariyrityksissä toimiville henkilöille.

Aiheet sopivat myös kaikille myyntiä harjoittaville sekä kulutusluottoja ja vakuutuksia tarjoaville yrityksille.

Sisältö

Aamupäivällä käydään läpi finanssialan toiminnan kannalta kaikki ne asiat, joihin on otettava kantaa ennen finanssipalveluiden myöntämistä. Tämän jälkeen siirrytään aiheisiin, mitä molempien osapuolien on otettava huomioon finanssialan palvelun ollessa voimassa sekä palvelun päättämisessä. Velvollisuuksia tarkastellaan finanssialan toimijoiden sekä asiakkaiden näkökulmasta.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa

9.05

 

Vastuunvalinta ja saavutettavuus finanssialalla

 • Voiko yhtiö valita asiakkaansa 
 • Vahinko- ja väärinkäytösrekisterit 

Riikka Patala, vastaava asiantuntija, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

10.00

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjinnän kiellot finanssipalveluiden tarjonnassa

 • Syrjintää valvovat viranomaiset 
 • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjinnän kiellot finanssipalveluita tarjottaessa: keskeisiä säännöksiä 
 • Tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoja finanssialalla koskevaa viimeaikaista ratkaisukäytäntöä 

Jasmiina Jokinen, OTM, VT 
Tiina Valonen, Ylitarkastaja, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

11.15

Tauko

12.15

Eri roolissa olevien finanssiasiakkaiden velvollisuudet 

 • Finanssiasiakkaan tiedonantovelvollisuus 
 • Finanssiasiakkaan selonottovelvollisuus 
 • Finanssiaasiakkaan reklamaatiovelvollisuus 

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, OTT, VT, KTM

13.15

Tauko

13.45

Finanssialan toimijoiden tiedonantovelvollisuus 

 • Havaintoja
 • FINEn ratkaisukäytäntö 
 • Myyntitilanteen dokumentointi

Tuomas Korkeamäki, jaostopäällikkö, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

14.45

Positiivinen luottorekisteri

 • Valmistelukatsaus
 • Velvollisuudet finanssialalle

Maria Nordberg, Legal Counsel, OTK, Intrum, Legal & Compliance

15.30

Seminaari päättyy


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta