Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Asiakaskokemuksen kehittäjä

Muotoilu, data ja innovointi finanssialalla

Teknologiayritykset sekä fintechit haastavat perinteisiä finanssialan toimijoita kasvavassa määrin asiakaskokemuksella, datalla sekä ketterällä innovoinnilla. Vastatakseen kilpailuun ja luodakseen sekä kilpailukykyä että kilpailuetua, yritysten on kiinnitettävä huomiota voittavan asiakaskokemuksen luontiin. Tähän tarvitaan ketterää yrityskulttuuria, taitoa hyödyntää dataa sekä työkaluja muokata ja johtaa asiakaskokemusta, joihin Asiakaskokemuksen kehittäjä -koulutusohjelman keskeiset teemat myös perustuvat. 

Ohjelman jälkeen osallistujalla on kyky ymmärtää, soveltaa sekä mitata asiakaskokemuksen kehittämisprojekteja dataohjautuvassa liiketoimintaympäristössä sekä ymmärrys kokeilukulttuurin ja luovuuden merkityksestä innovoinnille. Ohjelma tukee osallistujien oppimista ja oppiman soveltamista käytännönläheisen sekä osallistavan sisältönsä avulla ja tarjoaa siten konkreettisia aineksia oman organisaation asiakaskokemuksen kehittämiselle.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Finanssialan liiketoiminnan- ja tuotekehityksen tehtävissä työskentelevät asiantuntijat kertovat palvelumuotoilun, kokeilukulttuurin sekä datan olevan yksiä keskeisimpiä teemoja oman osaamisen sekä organisaation tulevaisuuden kehityksessä.

Asiantuntevat kouluttajamme yhdistävät vankan kokemuksensa avulla opetuksessaan ajankohtaisen teoriatiedon vahvasti finanssialan liiketoiminnan käytäntöihin.

Ohjelman avulla pidät huolta jatkuvasta ammatitaidon kehittämisestä sekä päivität ja syvennät osaamistasi asiakaskokemuksen johtamisesta ja kehittämisestä.

Hyödyt

Asiakaskokemuksen kehittäjä -koulutusohjelma antaa osallistujalle kattavan ymmärryksen sekä soveltamiskyvyn asiakaskokemuksen kehittämisprojektien ymmärtämisestä finanssialan muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjelma tukee yrityksen asiakaslähtöistä ja kokeilevaa innovointityötä, menestyvien konseptien rakentamista ja muokkaamista sekä liiketoiminnan kehitystä. Osallistujaa peilaa oppimistaan läpi jakson oman yrityksen haasteisiin nähden ja saa siten käytännön työkaluja arkeen.

Opit asiakaskeskeisyyden sekä asiakaskokemuksen roolin yrityksen kilpailuetuna liiketoiminnan kehityksessä
Syvennät osaamistasi palvelumuotoilun käyttömahdollisuuksista sekä prosessin vaiheista
Omaksut asiakasymmärryksen hankinnan tapoja sekä datan roolin liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisessä
Saat työkaluja luovan kokeilukulttuurin rakentamiseen yrityksessäsi

Kenelle?

Koulutus on suunnattu finanssialalla vakuutus- ja pankkitoiminnan liiketoiminnan kehittämisen sekä tuotekehittämisen tehtävissä työskenteleville asiantuntijoille sekä esimiehille. Ohjelma soveltuu myös muille asiakaskokemukseen liittyvien asioiden parissa työskenteleville asiantuntijoille. Palvelumuotoilun perusidean tunteminen auttaa ohjelman oppien hyödyntämisessä, mutta ei ole välttämättömyys osallistumiselle.

Finanssialan yritysten kehitystehtävissä työskentelevät asiantuntijat kohtaavat jatkuvia haasteita uudistua ja vastata asiakkaiden tarpeisiin nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Uusien konseptien innovointi ja testaaminen tulee olla nopeaa ja dataa tulisi osata hyödyntää tehokkaasti, samalla kun asiakaskokemus tulisi virittää optimiin. Asiakaskokemuksen kehittäjä -koulutusohjelma sopii sinulle, joka haluat kiihdyttää ja ketteröittää organisaatiosi kehitys- ja innovointityötä sekä syventää asiakaskokemusosaamistasi dataohjautuvassa ympäristössä liiketoimintaa hyödyttävällä tavalla. 

Sisältö ja aikataulu

Asiakaskokemuksen kehittäjä -koulutusohjelma käsittelee finanssialan muuttuvaa toimintaympäristöä asiakaskokemuksen näkökulmasta. Keskeisiksi teemoiksi ohjelmassa nostetaan palvelumuotoilu ja datan rooli asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä kokeilukulttuuri ja luovuus yrityksen tehokkaan ja nopean innovoinnin mahdollistajana.

Ohjelma koostuu aloituswebinaarista sekä kolmesta lähiopetusjaksosta elo-syyskuun aikana. Ohjelman opetusjaksot sisältävät osallistavia ja soveltavia harjoituksia, case-tarinoita sekä aiheeseen perehdyttäviä videomateriaaleja. Keskeisessä roolissa ohjelman aikana ovat vuorovaikutus ja osallistuminen harjoituksiin, joiden kautta osallistujien on mahdollisuus saada suurin hyöty päivittäiseen työskentelyyn ja yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Ohjelman rakenne

Aloituswebinaari ja videoennakkomateriaali

Ymmärrät asiakaskokemuksen roolin finanssialan toimintaympäristön muutoksessa ja päivität pohjatietosi päästäksesi lähijaksoilla pintaa syvemmälle

Lähiopetusta

Kolme lähiopetuspäivää kokeneiden, asiantuntevien ja innostavien valmentajien kanssa

Pienryhmätyöskentelyä, työpajoja ja keskustelua

Monipuolisten opetusmenetelmien avulla pääset vertaisoppimaan ja verkostoitumaan muiden osallistujien kanssa sekä opit teorian ja käytännön soveltamista

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Pia Vilmi

Johtava asiantuntija, palvelumuotoilu, LähiTapiola

Pia Vilmi on rakentanut LähiTapiolan palvelumuotoilun käytännöt, vetänyt kymmeniä palvelumuotoiluprojekteja ja kouluttanut yhtiön omaa henkilökuntaa. Hän on toiminut myös aiemmin Finvan kouluttajana ja saanut erinomaiset arvosanat niin asiantuntemuksesta kuin opetustaidoistakin.

Pia Vilmin tie palvelumuotoilun johtavaksi asiantuntijaksi on kulkenut viestinnän, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisen kautta. Hänellä on laaja ja monipuolinen työkokemus, jossa asiakas ja käyttäjä ovat aina olleet keskiössä. Vilmi on kouluttautunut toimittajaksi (sosionomi, Tampereen Yliopisto), suorittanut MBA-tutkinnon (Jyväskylän yliopisto) ja viimeisimpänä hankkinut palvelumuotoilun koulutuksen (Laurea, YAMK). LähiTapiolassa Vilmi on rakentanut yrityksen muotoilukäytäntöjä yli kuuden vuoden ajan, vetänyt muotoiluprojekteja ja fasilitoinut sekä henkilöstön että asiakkaiden yhteissuunnittelua.  

Mikko Hänninen

Tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Mikko Hännisen erityisosaaminen löytyy digitalisaation parista. Hän on erityisesti keskittynyt ymmärtämään miten yritykset luovat arvoa asiakkaille uusien digitaalisten liiketoimintamallien avulla, sekä miten näitä liiketoimintamalleja johdetaan. Data ja datapohjainen liiketoiminta on hänen osaamisensa keskiössä.

Mikko Hänninen on tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Mikon tutkimus keskittyy ymmärtämään digitalisaation ja uusien digitaalisten liiketoimintamallien vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn, sekä laajemmin uusien markkinointi- ja myyntikanavien, kuten alustatalouden, vaikutuksia ympärillä olevaan yhteiskuntaamme. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt ymmärtämään näitä asioita tutkimalla sekä kasvuyrityksiä että monikansallisia jättejä muun muassa vähittäiskaupan alalla. Mikon tutkimusta on julkaistu tieteellisissä aikakausilehdissä, jonka lisäksi Mikko kommentoi ahkerasti digitalisaatioon liittyviä aiheita eri medioissa.

Helka Pirinen

Toimitusjohtaja, muutosjohtamisen ja esimiestyön valmentaja, tietokirjailija, coach, People & Leadership Consulting PLC Oy

MBA FK Helka Pirinen on kokenut ja monipuolinen kouluttaja, jolla on yli 20 v kokemus kouluttamisesta ja yritysvalmennuksista eri toimialoilla toimivissa yrityksissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Helka on toiminut liikkeenjohdon konsulttina yli 19 vuotta ja toteuttanut eri maissa vaativia asiakasprojekteja liittyen asiakaskokemukseen ja transformaatioihin.

Helka rakentaa asiakasyrityksissään kokeilukulttuuriin ja luovuuteen edistäviä toimintatapoja ja prosesseja. Helka on kirjoittanut suositun Esimies muutoksen johtajana kirjan (Almatalent). Helka käy puhumassa asiakaskohtaamisesta, kokeilukulttuurista ja luovuudesta eri foorumeilla key note puhujana. Helka kouluttaa niin asiantuntijoita, esimiehiä kuin johtoryhmiä muutostilanteissa ja auttaa asiakkaita menestymään liiketoiminnan johtamisessa.   

Helka on innostava valmentaja, joka pistää itsensä täysillä peliin. Helkan positiivinen ja rohkea valmennustyyli antaa virtaa ja innostaa. Helka toimii perustamansa yrityksen, People & Leadership Consulting Oy: toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt People & Performance palveluiden maajohtajana Cap Gemini Consultingissa ja People & Change palveluiden maajohtajana KPMG:llä. Tämän lisäksi hän on työskennellyt liikkeenjohdon konsulttina Tieto Oyj:ssä. Helka on työskennellyt urallaan myös HR Managerina ja koulutussuunnittelijana. Helka on koulutukseltaan MBA (Aalto yliopisto), FK Joensuun yliopisto ja valmistunut toimittajaksi Tampereen yliopistosta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta