Aika: Keskiviikko 2.12.2020 klo 9.00–10.30
Paikka: Webinaari

Webinaari on maksuton.

Lainsäädännöllä on yhtenäistetty vakuutusten tarjontaa koskevia säännöksiä jakelukanavasta riippumatta. Tällä pyritään takaamaan tietty vähimmäissääntelyn taso kuluttaja-asiakkaille, mutta säädökset koskevat myös vakuutusten tarjoamista yrityksille. IDD-direktiivi on tarkoitettu asiakkaan suojaamiseksi ja vakuutusalan toiminnan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien merkitys korostuu vakuutustoiminnassa entistä enemmän.  

Webinaarin sisältö on suunnattu kaikille vakuutusten kanssa toimiville henkilöille niin vakuutusyrityksissä kuin vakuutusedustusta harjoittavissa yrityksissä kuten esimerkiksi pankeissa, matkatoimistoissa tai autoalalla. 

Ilmoittaudu 30.11.2020 mennessä, saat Zoom-osallistumislinkin sähköpostitse lähempänä ajankohtaa.

Ohjelma:

9.00 Tervetuloa
Paula Salonen, Director, Finva 

9.10 IDD2 ja muita lainsäädäntöhankkeita 
Hannu Ijäs, johtaja, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto, Sosiaali- ja terveysministeriö 

9.30 Tasa-arvo ja syrjinnän kielto vakuutuspalveluiden tarjonnassa 

  • Syrjintää valvovat viranomaiset 
  • Syrjinnän kiellot vakuutuspalveluita tarjottaessa: keskeisiä säännöksiä 
  • Tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoja finanssialalla koskevaa viimeaikaista ratkaisukäytäntöä 

Jasmiina Jokinen, OTM, VT

9.45 Vakuutusasiakkaan (vakuutuksenottaja, vakuutettu) velvollisuudet 

  • Vakuutusasiakkaan tiedonantovelvollisuus 
  • Vakuutusasiakkaan selonottovelvollisuus 
  • Vakuutusasiakkaan reklamaatiovelvollisuus 

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, OTT, VT 

10.00 Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus ja IDD-sääntely 

  • Havaintoja 
  • FINEn ratkaisukäytäntö 
  • Myyntitilanteen dokumentointi 

Tuomas Korkeamäki, jaostopäällikkö, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 

10.15 Mistä koulutusta vakuutusalan teemoihin? 
Salla Närhinen, Program Director, Finva 

10.30 Webinaari päättyy

Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia.