Yrityksen riskienhallinta

Julkaisun tiedot

Kirjoittajat: Marko Juvonen, Mikko Koskensyrjä, Leena Kuhanen, Virva Ojala , Anne Pentti, Paavo Porvari, Tero Talala
Julkaisuaika: 2014
Sivumäärä: 171
Ulkoasu: Nid.
ISBN: 978-952-5684-65-0
Hinta: 62,30 € / kpl

Yrityksen riskienhallinta on tarkoitettu aiheen perusoppikirjaksi. Kirja antaa lukijalle hyvät perustiedot riskienhallinnasta ja perehdyttää lukijan käytännönläheisesti yritystoiminnan riskeihin ja niiden hallintakeinoihin. Kirja soveltuu korkeakouluopetukseen, yliopiston riskienhallinnan peruskursseille, vakuutusalalla toimiville asiantuntijoille sekä ammattikorkeakoulujen opetusohjelmiin. Kirjasta on hyötyä myös yrityksissä, joissa halutaan panostaa riskienhallinnan kehittämiseen.

Tilaa

Tilaajan tiedot

+ -

Toimitusosoite

Laskutusosoite