Vakuutusoppi

Julkaisun tiedot

Kirjoittajat: Jukka Rantala, Esko Kivisaari
Julkaisuaika: 2014
Sivumäärä: 626
Ulkoasu: Nid.
ISBN: 978-952-5684-64-3
Hinta: 86,30 € / kpl

Kirjan alkuosassa käsitellään kaikelle vakuuttamiselle yhteiset asiat: vakuutustoiminnan historia ja käsitteiden määrittelyt, vakuutuksen tehtävät yhteiskunnassa, vakuutusmarkkinoiden rakenne sekä vakuutustalouden ja vakuutuslainsäädännön perusasiat. Uutena lukuna on vakuutuslaitosten sijoitustoiminnan perusteita käsittelevä luku. EU:n vakuutuslainsäädännön merkitys on viime vuosina kasvanut, mistä johtuen tätä asiaa on sisällytetty kirjaan aiempaa enemmän. Kirjan loppuosassa esitellään pääpiirteittäin sekä sosiaalivakuutuksen ja muun lakisääteisen vakuutuksen että vapaaehtoisen vakuutuksen keskeiset lajit.

Tilaa

Tilaajan tiedot

+ -

Toimitusosoite

Laskutusosoite