Työtapaturma ja ammattitauti

Julkaisun tiedot

Kirjoittajat: Kirsi Salo
Julkaisuaika: 2015
Sivumäärä:
Ulkoasu: Nid.
ISBN: 978-952-5684-80-3
Hinta: 66,70 € / kpl

Tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus valmistui keväällä 2015 ja uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015, jäljempänä TyTAL) sovelletaan 1.1.2016 alkaen. Tässä kirjassa esitellään TyTAL:n mukaisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen korvaus- ja vakuutusasiat. Kirjassa selvitetään, mikä on työtapaturma ja millainen sairaus on ammattitauti sekä minkälaisia korvauksia niistä maksetaan. Kirjassa kerrotaan myös, miten korvausasia tulee vireille ja menettelyistä korvausasian käsittelyssä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt, mutta silti kyse on julkisen hallintotehtävän hoitamisesta. 

Tilaa

Tilaajan tiedot

+ -

Toimitusosoite

Laskutusosoite