Työeläke

Julkaisun tiedot

Kirjoittajat: Jaana Rissanen, Harri Grönlund, Ove Herrlin, Keijo Kouvonen , Minna Levander, Sonja Lilius, Hillevi Mannonen, Pasi Mustonen, Anne Perälehto-Virkkala, Ulla Suotunen
Julkaisuaika: 2017
Sivumäärä:
Ulkoasu: Sid.
ISBN: 978-952-5684-90-2
Hinta: 72,20 € / kpl

Kirja antaa kokonaiskäsityksen suomalaisesta työeläketurvasta. Se sisältää tiedot työeläkkeestä vuoden 2017 alusta voimassa olevien säännösten mukaisina. Kirjassa käsitellään perusteellisesti eläketurvan järjestäminen sekä eläkkeiden ja kuntoutusetuuksien määräytyminen sekä yksityisillä että julkisilla aloilla. Eläkkeen määräytyminen EU-säännösten mukaan on selostettu pääpiirteittäin. Suomalaiselle työeläkejärjestelmälle yhteiset asiat, kuten työeläkkeiden rahoitus, työeläkevarojen sijoittaminen ja työeläkelaitosten vakavaraisuus, on koottu alkuun omaksi osuudekseen. Lisäksi mukana on lyhyt kuvaus työeläkejärjestelmän kehityksestä.

Tilaa

Tilaajan tiedot

+ -

Toimitusosoite

Laskutusosoite