Autovakuutus – Selitysteos

Julkaisun tiedot

Kirjoittajat: Seppo Eskuri, Riikka Patala
Julkaisuaika: 2010
Sivumäärä: 185
Ulkoasu: Nid.
ISBN: 978-952-5684-22-3
Hinta: 62,30 € / kpl

Kirjassa selvitetään aluksi vakuutusyhtiöiden erilaisten autovakuutusten keskeiset piirteet. Sen jälkeen käsitellään yksityiskohtaisesti vakuutussopimuslain soveltamista autovakuutuksissa. Vakuutussopimuslaista ja yleisistä sopimusehdoista selostetaan perusteellisesti tiedonantovelvollisuutta, vakuutuksen voimassaoloa ja sopimuksen muuttamista sekä korvauksen alentamista ja epäämistä koskevat asiat. Kirjassa käydään läpi myös ns. kolmannen henkilön oikeudet vahinkovakuutuksessa sekä korvausmenettely ja toiminta vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen. Takautumisoikeus selostetaan erityisesti autovakuutuksen kannalta.

Tilaa

Tilaajan tiedot

+ -

Toimitusosoite

Laskutusosoite