Ajankohtaista

Finvan asiakaskysely keräsi laajan vastaajajoukon

FINVA Finanssikoulutus Oy kartoitti tulevaisuuden tarpeita asiakaskyselyllä. Syksyllä 2018 tehtyyn kyselyyn saatiin kattava vastausmäärä, 865 henkilöä, joista 58 % oli vakuutusalta ja 35 % rahoitusalalta. Suurin osa vastaajista työskentelee asiantuntijatehtävissä. Kolmasosan toimenkuvaan liittyy vahinkovakuuttaminen.

21.12.2018

Kyselyn tulokset esiteltiin webinaarissa, johon voi tutustua täällä.

Tuloksissa näkyi digitaalisten sisältöjen ja ratkaisujen toiveiden olevan nousussa.  Lisäksi vastaajat pitivät lyhyitä seminaareja luontevana tapana osaamisen kehittämiseen. Seminaareissa osallistuja pääsee kehittämään finanssialaa ja verkostoitumaan toisten osallistujien kanssa viimeisimpien vakuutusalan teemojen parissa.

Vakuutusalan toivotuimmat koulutussisällöt ovat lääketiede vakuutusalalla, vakuutusalan digitalisoinnin vaikutukset, vakuutusalan liiketoimintamahdollisuudet, myynnillinen ote finanssialalla sekä compliance ja sääntely. Tekoäly ja robotiikka muuttavat parhaillaan alan liiketoimintamalleja, joka näkyy niin koulutustoiveissa kuin -tarjonnassa. Kyselyyn vastanneet ovat tunnistaneet tarpeen ottaa uusia työvälineitä käyttöön – palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja työyhteisössä vaikuttamisen teemat olivat myös toivottujen listalla.

Uusia ja uudistuneita koulutusohjelmia vakuutusalalle vuodelle 2019

Finva aloittaa ensi keväänä kaksi uutta koulutusohjelmaa, joiden sisällöt on suunniteltu asiakastarvekyselyn vastausten perusteella.

Kuntoutus ja palvelumuotoilu -koulutusohjelma on tarkoitettu kuntoutuksen ammattilaisille. Ohjelmassa käydään läpi ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutusprosessi. Ohjelman suorittanut hallitsee asiakkaan palvelemisen prosessit, saa työkaluja kohdata kuntoutuja ja saa innostusta kehittää omaa asiantuntemustaan ja toimintatapojaan parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.

Kriisin käsittelytaidot ovat olennaisia finanssialan asiakkuuksia hoitaville henkilöille, jotta he pystyvät palvelemaan asiakastaan laadukkaasti ja jotta asiakas saa sen palvelun, jonka hän on ottanut. Kokonaan digitaalisena toteutettava ”Vaikuttava asiakastyö kriisitilanteessa” -ohjelma tuo työkaluja asiakkaan kohtaamiseen silloin, kun asiakkaalle on sattunut vahinko tai häntä on koskettanut muu vakuutustapahtuma, jota lähdetään yhdessä selvittämään.

Ylempää vakuutustutkintoa (YVTS) on uudistettu lisäämällä asiakkaan näkökulmaa sekä tulevaisuusorientaatiota. Tutkinnon tavoitteena on kannustaa opiskelijaa tietojen ja osaamisen ylläpitämiseen sekä itsensä kehittämiseen vakuutusalalla. Aiempia vakuutusalan opintoja ei edellytetä.

Vakuutusalan kattava perustutkinto (VTS) voidaan aloittaa ja suorittaa joustavasti omien aikataulujen mukaan. Tenttitilaisuuksia on kuukausittain ja ne ovat digitaalisia. Tutkintoon on sisällytetty 12 vakuutusalan tärkeintä teemaa, joista suorittaja valitsee kahdeksan.

Vakuutusalan perusteos, Vakuutuslainsäädäntö, on nyt päivitetty uuden lainsäädännön mukaiseksi ja uunituoreen kirjan voi tilata täältä.

Yhdessä tekeminen luo tulevaisuutta

Yhdessä tekemiselle on Finvalla pitkät perinteet. Vuoden 2019 koulutustenkin sisällöt on suunniteltu asiakastarvekyselyn pohjalta ja haluamme olla jatkossakin kehittämässä vakuutusalaa. Koulutusten kehittäminen ja sisällön vastaavuus vakuutusalan nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin on meille tärkeää. Haluamme olla tukemassa alan monimuotoistuvia ja yksilöllisiä kehittymispolkuja.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Finvan asiakaskysely keräsi laajan vastaajajoukon

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeen saat luettavaksesi ajankohtaisia uutisia finanssialalta ja -koulutuksesta sekä pysyt ajan tasalla Finvan tarjonnasta. Kirje lähetetään enintään kerran kuukaudessa. Voit perua tilauksesi milloin tahansa.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka.