Data Visualization & Management – Tangible Business Benefits

24.03.2020

Data on yksi yrityksen keskeisimmistä menestystekijöistä. Mittaamisen tehostuminen ja uudet tietolähteet ovat johtaneet datamassojen räjähdysmäiseen kasvuun. Datan ymmärtäminen, yhdistely ja hallinta ovat ennakkoedellytyksiä, jotta data saadaan tuottamaan arvoa ja hyötyä. Tämän vuoksi dataa kannattaa visualisoida tehokkaasti, jotta ymmärretään käsillä oleva tieto paremmin. Samalla datan hallinta ja yhdistely tulevat nopeasti vastaan, sillä pirstalainen ja epäyhtenäinen data ovat vaikeasti hyödynnettäviä.   

Data Visualisation & Management -tapahtuman tallenteelta kuulet datan visualisoinnista ja mahdollisuuksista rakentaa dataa tarinankerronnan muodossa ymmärrettävämmäksi sekä millaisia hyötyjä datan keskittämisestä syntyy.

Kone ymmärtää hyvin numeroita, ihminen kuvia. Tapahtuman avaavassa puheenvuorossa Associate Professor Jose Berengueres kertoo, miten loistavatkin data-analyysin tulokset esityksissä usein vesitetään huonoilla kuvaajilla. Jos viestinsä vastaavasti pukee hyvin, tieto menee yleisölle perille ja saat aikaan tuloksia.  

Lisäksi kuulet kahdesta näkökulmasta, millaista hyötyä tiedonhallinnalla ja yhdistelyllä voidaan saavuttaa. FinData on uusi sote-alan tiedon viranomaistaho, jollainen on maailman mittakaavassa harvinainen. Finavia on puolestaan siirtynyt perinteisestä raportoinnista aktiiviseen ja reaaliaikaiseen datan hyödyntämiseen. 

Ohjelma

Tervetuloa ja tapahtuman agenda

Jenniliisa Särkkä-Blomberg, Associate Director, Aalto EE

Storytelling through Data Visualization

Jose Berengueres, Associate Professor, UAE University

Case: FinData ”Sote-alan data yhdeltä luukulta tutkijoille ja yrityksille”

Peija Haaramo, Johtava asiantuntija 

Case: Finavia ”Reaaliaikainen data Finavian arjessa”

Matti Lehto, Head of Process Development & Mikko Ollila, Head of Data

Yhteenvetokeskustelu ja tilaisuuden päätös

 

Data Lab – Data-analytiikan keskeiset menetelmät on suunniteltu kattamaan olennaiset data-analyysin liittyvät menetelmät keskittymättä itse työkaluna käytettävään ohjelmointikieleen tai välineeseen. Opetettavat menetelmät on valikoitu liiketoimintalähtöisesti, niitä soveltamalla saavutat tuloksia kasvaneena asiakasymmärryksenä, säästöinä sekä riskienhallintana. Ohjelman aikana tehtävässä projektityössä osallistujat peilaavat ohjelman oppeja jokaisen lähikerran jälkeen suoraan oman organisaationsa tarpeisiin ja lähtökohtiin.

Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma tarjoaa kattavan ja strategisen näkökulman moderniin analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen. Ohjelmassa strategia ja teoria yhdistyvät käytännöllisiin analyysiesimerkkeihin. Koulutuksen jälkeen tiedät, miksi analytiikka on tärkeää, miten datalla tuotetaan arvoa ja mitä erinomainen analytiikka edellyttää.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Data Visualization & Management – Tangible Business Benefits

Tilaa parhaat palat sähköpostiisi

Aalto Leaders' Insight on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja, tarinoita ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Englanninkielinen Aalto Leaders' Insight Highlights -uutiskirje lähetetään tilaajille noin kerran kuukaudessa. Tilaus on halutessasi helppo perua. Katso esimerkki.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka.